Jalmari Aalto vaihtoi opettajan työt kanttorin virkaan

 

Taide- ja taitoaineita opetettiin niin vähän keskikouluissa, että omaan vakinaiseen opettajaan ei ollut mahdollisuuksia. Piirustuksen opetus työnnettiin jonkun vakinaisen hieman asiasta ymmärtävän opettajan harteille. Liikunnankin hoito annettiin jollekin pitäjän aktiiville hänen muusta kompetenssistaan välittämättä. Vielä 30-luvulla tuohon pestattiin suojeluskunnan alue- tai paikallispäällikkö. Sotien jälkeen kahdessakin mielessä kunnon liikuttajia olivat vaikkapa armeijasta vapautuneet upseerit.

Laulua ja yleensäkään musiikkia ei sen sijaan voitu panna opettamaan kuka tahansa. Tuon viran hoidossa tarvittiin edes jonkinlaista ainakin käytännön pätevyyttä. Ellei pitäjän kanttori ehtinyt kuudelta viraltaan koulutyöhön, turvauduttiin yleensä oppikoulun naapurina olleeseen kansakouluun. Siellä oli musiikkia ymmärtävää ja osaavaa väkeä. Tuohon joukkoonhan ei päässyt, ellei opettaja pystynyt osoittamaan saaneensa seminaariaikanaan jonkun verran musiikillista ymmärrystä. Keskikoulun rehtori saattoi siis aina turvautua naapurinsa johonkuhun opettajaan.

Ensimmäisen kouluvuoteni ajan keskikoulumme musiikin tunteja hoiti viereisen kansakoulun johtajaopettaja Jalmari Aalto. Tämä v. 1914 syntynyt todella miellyttävä kaveri oli tullut koulun palvelukseen heti sodan jälkeen v. 1945.

Tullessani Orimattilaan Jallu viimeisteli musiikillisia opintojaan. Hänelle ne ja niiden kautta avautuva elämänura olivat niin tärkeät, että hän oli valmis hylkäämään johtajaopettajan viran päästäkseen maailmalle kanttorin vakanssille. Muistaakseni Jallu oli varsinaisessa elementissään johtaessaan kuoroa. Hän pyysi heti ensimmäisessä tapaamisessamme minut tuon kuoron aktiiviksi jäseneksi. Kuoron onneksi sain Jallun uskomaan, että vähistä kyvyistäni kaikkein vähäisimmät ovat musiikillisella alueella.

Jalmari siirtyi vain puolen vuoden virkaveljeytemme jälkeen Kymen seurakunnan kanttoriksi. Mahdollisesti Aalto pysyi tuossa virassa loppuun asti. Orimattilaan kantautui silloin tällöin tietoja hänen karrieerinsa karttumisesta. Vaikka hän kuolikin melko nuorena, ehti hän dir. mus. - ja dir. cant. -vaiheiden jälkeen aina musiikkineuvokseksi saakka.